logo

Naszym celem jest oferowanie jak najlepszych produktów za jak najniższą cenę, tak żeby klient był zadowolony nie tylko z jakości produktu, ale również z kosztu jego pozyskania i utrzymania. Nasze produkty umożliwiają szybkie i tanie tworzenie aplikacji dostosowanych do potrzeb naszych klientów.


LBD <-> TBD


Program dla użytkowników oprogramowania "Micropesel" Ośrodka Informatyki Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zadaniem programu jest automatyzacja wymiany danych pomiędzy bazą LBD i TBD. Program automatyzuje proces przesyłania aktualizacji protokołem 1B oraz pobieranie danych o osobie zameldowywanej z poza obszaru gminy.
więcej >>
HAMSTER e-Urząd

System kompleksowej obsługi dokumentów w urzędzie
System przeznaczony jest do prowadzenia spraw wewnątrz urzędu (zakładanie nowych spraw, ich bieżące prowadzenie, przestrzeganie terminów załatwainia spraw, komunikacja z obywatelem w toku prowadzonego postepowania), komunikacji z obywatelem poprzez internet (wszczynanie postepowań, wgląd do akt sprawy, uzupełnianie dokumentów, składanie wniosków i podań) oraz archiwizacji dokumentów urzędowych (przechowywanie dokumentów ze spraw już zamkniętych i udostępnianie tych dokumentów według potrzeb i uprawnień pracownikom urzedu).
więcej >>HAMSTER e-Firma

System kompleksowej obsługi dokumentów w firmie i komunikacji z klientami i kontrahentami
System przeznaczony jest do prowadzenia spraw wewnątrz firmy (zakładanie nowych spraw, ich bieżące prowadzenie, przestrzeganie terminów załatwiania spraw, komunikacja z klientami i kontrahentami), komunikacji z klientami i kontrahentami poprzez internet (przekazywanie dokumentów, zamówień, korespondencji, przesyłanie opinii o funkcjonowaniu) oraz archiwizacji dokumentów elektronicznych i zeskanowanych dokumentów papierowych (przechowywanie dokumentów ze spraw już zamkniętych i udostępnianie tych dokumentów według potrzeb i uprawnień pracownikom firmy).HAMSTER e-ARCHIWUM

System przechowywania i udostępniania dokumentów
System przeznaczony jest do przechowywanie dokumentów i udostępnianie tych dokumentów według potrzeb i uprawnień pracownikom firmy. System obsługuje wszystkie typy dokumentów zarówno elektronicznych jak i zeskanowanych dokumentów papierowych.Pies

System kontroli dostępu
System PIES powstał w celu kontroli dostępu do zasobów komputera. Jest kompleksowym rozwiązaniem do kontroli dostępu, rejestracji dostępu i administrowania użytkownikami i uprawnieniami. Z powodzeniem zastępuje produkty konkurencyjnych firm. Posiada unikalne możliwości definiowania uprawnień użytkowników, co we współpracy z systemem AMBER i pakietem PEN daje niespotykane w innych systemach efekty w zakresie dostępu do wydzielonych podzbiorów danych. Posiada wbudowany moduł obsługi administratora systemu z bardzo wygodnym sposobem nadawania uprawnień. Ostatnim osiągnięciem jest dostęp administratora przez przeglądarkę WWW.Amber

System zarządzania bazami danych
W systemie AMBER zostały wykorzystane wiedza i doświadczenie nabyte podczas budowy i wieloletniej eksploatacji systemu JANTAR, obsługującego rejestr PESEL. System AMBER posiada unikalne możliwości definiowania i indeksowania baz danych. Algorytmy wyszukiwania danych powodują, że system posiada niespotykane parametry wydajnościowe oraz minimalne wymagania zasobów komputerowych. Duże bazy danych mogą być eksploatowane na słabszych, a więc tańszych komputerach. Systemowe zabezpieczenia danych powodują praktycznie pewność utrzymania danych. System AMBER może być wykorzystany do przechowywania niewielkiej ilości danych jak i ogromnych zbiorów o wielomilionowej zawartości.JANTAR

System zarządzania bazami danych
System zarządzania bazą danych - wykorzystywany przede wszystkim w systemach ewidencji ludności. W początkowej fazie po implementacji na platfromie IBM Mainframe (MVS/XA) był własnością osób fizycznych. W późniejszym okresie właściele zostali wspólnikami spółki Mainframe i sukcesywnie przekazali swoje prawa do produktu spółce. Obecnie spółka jest w 100% właścicielem autorskich praw majątkowych do Systemu Zarządzania Bazą Danych JANTAR. Główne obecne zastosowania to centralna ewidencja ludności PESEL i prowadzone przez wojewodów WZM - Wojewódzkie Zbiory Meldunkowe. Baza danych cechuje się bardzo dobrymi parametrami wydajnościowymi znacznie przekraczając w tm zakresie flagowe produkty światowych koncernów.3270@web

Emulator terminala 3270 w przeglądarce WWW.Urządzenia 3270

Kompletne, fabrycznie nowe urządzenia z rodziny "IBM 3270", koncentratory terminali, stacje zarządzania, jednostki konsolowe, monitory wszystko co potrzeba do pracy w trybie 3270Archiwun ZOSDOC

System dokumentowania zmian w bibliotekach systemu z/OS.
więcej >>
Hamster

System zarządzania i archiwizacji dokumentów. Nasz DMS
System Hamster umożliwia zarządzanie, gromadzenie i archiwizację dokumentów w formie elektronicznej. więcej >>Dostawa Serwerów z/Series

Kompatybilne z serwerami IBM z/Series komputery pochodzące od konkurencyjnych firm. Przede wszystkim T3 Technologies serwery tSerwer o mocy od 8 do 120 Mips i Liberty serwer o mocy do 350 Mips. Serwery te posiadają wiele unikalnych funkcji niedostępnych na oryginalnych serwerach IBM co powoduje, że są interesującą alternatywą.