logo

XI seminarium - 2 - 5 czerwca 1986


Seminarium dla użytkowników systemów IBM zSeries (IBM z/Serwer, FLEX/ES, Liberty Serwer, PSI).
Systemy z/OS, z/OS.e, z/VM, OS/390, MVS, VM
i starsze.

XI Seminarium
Jagniątków 2 - 5 czerwca 1986 roku.
Program
XI Seminarium Programistów Systemowych Komputerów JS

Poniedziałek - 2.06.1986
godz. 16 Inauguracja seminarium
Wtorek - 3.06.1986
Miejsce i rola programisty systemowego

1. Miejsce i rola programisty systemowego w organizacji ośrodka obliczeniowego. ZETO Katowice
T. Baron.

2. Organizacja działalności programistów systemowych w ZETO Poznań. ZETO Poznań
A. Józefowicz.

3. Rola i zadania programisty systemowego w oczach programisty aplikacyjnego. IOPM
A. Jutkiewicz.

4. Rola i zadania programisty systemowego na przykładzie doświadczeń CIUW. UW

5. Dyskusja n/t "Miejsce i rola programisty systemowego w organizacji ośrodka obliczeniowego. prowadzi
T. Baron.
Problemy technologiczne

1. Projekt monitora bazy danych /BBM/. MERA-SYSTEM
M. Kępka.

2. Technologia wytwarzania dużych pakietów programowych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi dostępnych w kraju. MERA-SYSTEM
K. Chełpiński.

Komunikaty i dyskusja
Środa - 4.06.1986

3. Problemy efektywności przetwarzania w środowisku on-line na przykładzie monitora teleprzetwarzania QQ/2 i pakietu WPP. MERA-SYSTEM
W. Dittwald.

4. Informacja o standardowym pakiecie CICS. CIBEH Katowice

5. Doświadczenia z 4-letniego użytkowania pakietu CICS. Katowice

6. Zastosowanie SKAL w systemie monitorowym. MERA-SYSTEM
M. Fruba.

7. Stan i organizacja prac technologiczno-systemowych w ZETO Łódź. ZETO-Łódź

8. Prace technologiczno-systemowe w zakresie teletransmisji. ZETO-Łódź

9. Założenia i stan prac technologiczno-systemowych w zakresie zdalnej obsługi. ZETO-Łódź

Komunikaty i dyskusja.
MERA-SYSTEM, ZETO Łódź
Czwartek - 5.06.1986

Podsumowanie dyskusji.

Omówienie tematyki XII Seminarium.

Zamknięcie seminarium.