logo

XXXIV seminarium 24 - 27 maja 2010

XXXIV seminarium użytkowników systemów komputerowych IBM S/390 i IBM z/Serwer
w dniach 24 - 27 maja 2010  roku w Hotelu Chojnik w Zachełmiu niedaleko Jeleniej Góry.
Seminarium odbywa się pod patronatem Polskiego Towarzystwa Informatycznego.
znak_pti.jpg

Planowany program seminarium w Zachełmiu

Poniedziałek, 24 maja 2010 (dzień historii)

godzina 16:00-16:15 Prezentacja firm - uczestników seminarium.

godzina 16:15-17:15

Historia firmy IBM w Polsce
Jerzy Nowak naczelny historyk PTI

godzina 17:15-18:00

Historia sieci ZETO
Jerzy Kurowski
Wtorek, 25 maja 2010  (dzień bezpieczeństwa)

godzina 09:30-10:30

Analiza Ryzyka jako element
Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem
Informacji
Jerzy Kurowski


godzina 10:30-11:30

Nowości w świecie normalizacji
dla przemysłu informatycznego
ze szczegolnym uwzglednieniem
bezpieczenstwa informacji
Andrzej Niemiec - Prim sp. z o.o.


godzina 12:00-13:45

Bezpieczeństwo i niezawodność gromadzenia
i przetwarzania znacznych ilości informacji
w systemach klasy enterprise
Zbigniew Maryniak

godzina 15:30-16:30

Audyt środowiska z/OS
prezentacja produktu do zbierania i
wyszukiwania informacji o działaniu
i zdarzeniach w systemie z/OS
Grzegorz Pluciński

godzina 16:30-17:30


Środa, 26 maja 2010 (dzień dla firm)

godzina 09:30-10:30 Prezentacja Innovation Data Processing
Henk van der Steen

godzina 10:30-11:30 Cienki klient za 1 zł
Informacje o rozwiązaniach terminalowych
Jerzy Cwynar
godzina 11:55-13:00


godzina 15:30-16:30
godzina 20:00-00:30 Wieczorek towarzyski.
Czwartek, 27 maja 2010 (dzień dla uczestników)

godzina 10:00-11:00 wykład na życzenie
Zapraszamy na XXVI jesienną szkołę PTI

Zgłoszenie uczestnictwa w seminarium

Formularz można pobrać tutaj i przesłać
Pocztą na adres:
Mainframe Spółka z o.o.
ul. Zielona 18
05-090 Raszyn
Faksem na nr:
+48 22 720 77 18 (w godzinach 8.00 - 16.00)
Pocztą elektroniczną na adres:
grzes@mainframe.pl

Dotychczas swoje uczestnictwo zgłosili:

Administracja państwowa


Banki


Bazy i Systemy Bankowe
Przemysł

AUTOSAN S.A.Uczelnie


Firmy outsourcingowe

ZETO Czestochowa

ZETO Katowice

ZETO Kielce

ZETO Koszalin

ZETO Kraków

ZETO Olsztyn

ZETO Opole

ZETO Rzeszów

ZETO Świdnica

ZETO Wrocław

ZETO Zielona Góra


Polskie przedstawicielstwa dużych firm informatycznychFirmy usługowe, konsultingowe - oprogramowanie
Prim sp. z o. o.
Agencja Informatyczna


Firmy zagraniczne

Innovation Data Processing


Firmy usługowe, konsultingowe - sprzęt
CPU Service


Firmy usługowe, konsultingowe - organizatorzy
MAINFRAME Spółka z o.o.