logo

Klucze PGP do uzywane do podpisywania poczty elektronicznej

Poczta służbowa wysyłana przez pracowników i współpracowników Mainframe sp. z o. o. jest zawsze podpisywana kluczami PGP przypisanymi poszczególnym osobom


Poczta bez podpisu elektronicznego wysłana po 20 lipca 2010 nie pochodzi od pracowników Mainframe i prawdopobnie jest próbą podszycia się pod pracownika firmy.


Oto lista kluczy publicznych uzywanych w kontaktach zewnetrznych przez pracowników firmy (do pobrania w celu weryfikacji autentyczności otrzymywanej poczty)

Grzegorz Pluciński                                klucz o identyfikatorze C2C97382

Ryszard Jurczak

Ireneusz Sokołowski                           klucz o identyfikatorze E8908C62

Monika Izdebska                                 klucz o identyfikatorze 8461E3BB

Józef Marszałek